Reggio Emilia ankstyvojo ugdymo filosofija ir ugdymosi karjerai galimybės vaikų darželiuose

 

LMNŠC 2015 m. gruodžio 18 d. organizavo kvalifikacijos tobulinimo seminarą. „REGGIO EMILIA ankstyvojo ugdymo filosofija ir ugdymosi karjerai galimybės vaikų darželiuose“.
Programos paskirtis
– plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijas, reikalingas teikti ikimokyklinio ugdymo ir ankstyvojo ugdymo karjerai paslaugas darželiuose. Seminare buvo pristatyti ne tik teoriniai Reggio Emilia ugdymo pamatai, bet ir praktinės įgyvendinimo galimybės ir principai, juos glaudžiai siejant su ugdymosi karjerai elementais. Renginys skirtas ikimokyklinio ugdymo pedagogams.