Ugdymo karjerai bendroji programa

 


Besikeičiant teorinei karjeros sampratai ir atsirandant vis naujoms iniciatyvoms, šiuolaikinėje švietimo politikoje ypač akcentuojama karjeros valdymo ir su juo susijusių paslaugų prieinamumo bet kuriame gyvenimo etape. Bendrųjų ir karjeros kompetencijų įgijimas – vienas svarbiausių akcentų daugelyje dabartinių ES švietimo politikos dokumentų bei iniciatyvų tiek švietimo, tiek darbo sektoriuje. 

Tarp karjeros valdymo veiksnių (įvairiausių ugdymo – bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo - programų) šiuolaikiniame etape ypatingai svarbiu tampa organizuotas mokinio karjeros kompetencijų ugdymas, neatsiejant jo nuo bendrųjų kompetencijų ugdymo. 

Pristatoma “Ugdymo karjerai bendroji programa“ (PROJEKTAS) (toliau – Programa) papildys ugdymo procese akcentuojamas bendrąsias kompetencijas ugdytinomis karjeros kompetencijomis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo. 

Programa (Projektas) – šiuo metu yra svarstymo stadijoje, tad gali būti tam tikrų pokyčių jos galutiniame variante, tačiau pagrindiniai dalykai, atliepiantys Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo nuostatas išliks. 

Rengiantis 2013-2014 m.m. susipažinti su teikiamu Programos projektu galėtų būti naudinga tiek bendrojo ugdymo mokyklų, tiek profesinio mokymo įstaigų pedagoginėms bendruomenėms.