Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus“
 

Stebėsenos ataskaitos

 

 
Prašome susipažinti su mokinių profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) stebėsenos ataskaitomis:

 

Kviečiame prisidėti prie probleminių klausimų sprendimo ir rekomendacijų įgyvendinimo. Laukiame klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų tel. 852772394 arba el.paštu uks@lmnsc.lt