Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių karjeros kompetencijų ugdymas taikant aktyvaus ugdymo metodus“
 

Karjeros planai

 


   Karjeros planas – tai veiksmų seka, padedanti siekti karjeros tikslų. Karjeros planas turi apimti savęs pažinimo ir karjeros veiklų išdėstymą laike, bei numatyti būtinus išteklius toms veikloms įgyvendinti.

Raštas dėl karjeros planų

Pateikiame keletą rekomendacinių karjeros planų mokiniams pavyzdžių:

  • Planas 1. Remiantis Švietimo ir Ankstyvosios Vaikystės Ugdymo departamento (Viktorijos valstija, Australija), paruošti karjeros planai, skirti 5-12 klasėms, profesinio mokymo įstaigų mokiniams. Šie planai adaptuoti atsižvelgiant į Mokinio ir Mokytojo knygose siūlomas užduotis. Kiekvienas karjeros planas yra sudarytas iš atskirų dalių. Kai kurios dalys yra vienodos, kitos metams bėgant, keičiasi. 
     
  • Planas 2. Karjeros planas iš Mokinio knygos.
     
  • Planas 3. Euroguidance paruoštas karjeros planas.


    Jei turite klausimų ar pastebėjimų, susijusių su karjeros planų naudojimu ir pildymu, kreipkitės į mokyklai priskirtą konsultantą.