Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai“.
 

Profesinio orientavimo paslaugos mokyklose