2017 m. spalio 27 d. organizuojamas seminaras „Karjeros koordinatoriaus vaidmuo ugdant specialiųjų poreikių mokinių karjeros kompetencijas“. Kviečiame dalyvauti.
 

Profesinio orientavimo paslaugos mokyklose