Kviečiame naudotis renginio „Pasirinkimo galimybės profesiniame mokyme 2016“ metu pristatytu 2016 m. priimamų mokytis į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas planu, renginio skaidrėmis ir filmuota medžiaga.