2017 m. gegužės 10 d. vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras„Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“. Kviečiame dalyvauti.
 

Profesijų filmai