Naujai pradėjusius dirbti mokyklų karjeros specialistus kviečiame registruotis į individualias konsultacijas el.p. uks@lmnsc.lt
 

Naujienos

 

Užduočių banke BETA – nauji testai mokiniams su grįžtamuoju ryšiu

2021.09.27

Užduočių banke BETA skelbiamos įvykusių mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, apimančios visas bendrojo ugdymo pakopas: pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą. Užduotys suskirstytos į keturias grupes: nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (PUPP), valstybiniai brandos egzaminai (VBE). Taip pat čia įkelti integruoti 9 mąstymo gebėjimo testai 3–9 klasių mokiniams.

 

Šiuo metu joje paskelbtos šios užduotys:

  • 2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) užduotys;
  • 2021 m. bandomųjų gamtos ir socialinių mokslų PUPP užduotys;
  • mąstymo gebėjimo testai, parengti pagal 2014–2020 m. nacionalinių konkursų (matematinio ir gamtamokslinio, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo) užduotis;
  • biologijos ir istorijos minimalius reikalavimus atitinkančios valstybinio brandos egzamino užduotys, parengtos pagal 2021 m. valstybinių brandos egzaminų užduotis.Skaitykite daugiau