Informacinis renginys „Pirmasis darbas – kaip atkreipti darbdavio dėmesį?“
 

Naujienos

 

Šok į tėvų klumpes

2021.04.28

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras jau ne vienerius metus inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“. Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių asmenų (tėvų, globėjų, mokyklų vadovų, mokytojų, karjeros specialistų ir busimų darbdavių) rūpestis. Mokiniui, priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu ir įsidarbinimu, svarbu susipažinti su savo tėvų, globėjų, artimųjų profesine veikla ir taip plėtoti savo karjeros kompetencijas. Dėl šios priežasties ypač reikšmingas yra visų dalyvių bendradarbiavimas, padedantis mokiniui įsivardinti motyvuotus gyvenimo bei profesinės veiklos tikslus ir jų realizavimo būdus.

 

Šalyje vis dar esant karantinui kviečiame iniciatyvoje dalyvauti nuotoliniu būdu.

Siūlome mokiniams nuotoliniu būdu paimti interviu iš įvairių profesijų atstovų arba atlikti virtualų turą po darbovietes.

 

Dalyvių registracija

 

Informacija apie šią iniciatyvą bei visų prie iniciatyvos prisijungusių mokyklų sąrašas bus skelbiamas internete adresu:

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena.html