Kviečiame mokytojus, karjeros specialistus į metodinės priemonės mokymus “Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje”.
 

Naujienos

 

Seminaras „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“

2018.01.10

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2018 m. sausio 26 d. organizuoja seminarą „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.

 

Ugdymas karjerai yra procesas, kuris padeda mokiniui geriau pažinti save bei jį supantį darbo pasaulį. Mokykla, bendruomenė, įvykiai šalyje veikia ir mokinio su karjera susijusius sprendimus. Šiandieniniam pasauliui reikia lankstumo ir prisitaikymo: tai įvyks, jeigu gebėsime tinkamai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes, suvoksime savo norus bei gabumus. Tiksliau tariant, norint išlikti konkurencingais, ypatingai svarbus tampa žmogaus gebėjimas prisitaikyti prie visuomenėje vykstančių permainų. Taigi žmogui reikalingos karjeros kompetencijos, kurios apibrėžiamos, kaip  žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.

 

Šia programa siekiama stiprinti mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų ugdymo karjerai kompetenciją bei dalykinio integravimo gebėjimus: siekiama supažindinti su integravimo būdais, modeliais, atskleisti dalykinio integravimo privalumus ir trūkumus, atskleisti ugdymą karjerai, kaip vieną iš dalykinio integravimo temų. 

 

 

Daugiau informacijos