Registracija į karjeros planavimo konsultacijas vyksta el. paštu geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Naujienos

 

Seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“

2019.04.01

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras balandžio 29 d. organizuoja seminarą „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“. Seminare kviečiami dalyvauti klasės vadovai.

Seminare įgytos žinios padės klasių vadovams tobulinti ir įgyti naujų žinių apie klasės bendruomenės ugdymo strategijas, užtikrinančias efektyvų mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant mokiniams tolesniame, savarankiškame gyvenime reikšmingas kompetencijas.

Daugiau informacijos