Registracija į karjeros planavimo konsultacijas vyksta el. paštu geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Naujienos

 

Mokinių profesinis veiklinimas – svarbus instrumentas planuojant karjeros kelią

2015.04.16
„Kuo gi būsi, kai užaugsi?“ – klausimas, kurį vaikystėje ko gero išgirsta kiekvienas. Kaip pasirinkti tinkamą profesiją, ypač turint galvoje, kad karjeros sėkmė – tai ne tik profesiniai pasiekimai, bet ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, asmeninį gyvenimą, pasitenkinimas savo gyvenimo kelio pasirinkimu? Kad būtų lengviau pasirinkti bei planuoti būsimą profesinę veiklą – mokyklose vykdomas mokinių profesinis orientavimas (arba kitaip ugdymas karjerai), kurio metu didelis dėmesys skiriamas mokinių galimybei įvertinti savo gebėjimus ir pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą realioje darbo vietoje už mokyklos ribų – dalyvaujant profesiniame veiklinime. Profesinio veiklinimo tikslas – padėti mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.   
Balandžio 16 d. vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro įgyvendinimo projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ baigiamoji konferencija „Profesinis orientavimas švietimo ir darbo rinkos partnerystės kontekste“. Didžiausias dėmesys konferencijoje buvo skirtas būtent profesiniam veiklinimui. Renginyje dalintasi gerąja patirtimi, aptartos švietimo sektoriaus ir darbo rinkos partnerystės stiprinimo galimybės. 
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, aukštųjų mokyklų atstovai, įmonių, įstaigų, organizacijų, mokyklų vadovai, profesinio veiklinimo organizatoriai, mokiniai.
Renginio dalyvius sveikino Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, pasidžiaugęs, kad įgyvendinant ugdymo karjerai veiklas, organizuojant profesinį veiklinimą pasiekta gerų rezultatų ir ženklus skaičius mokinių, prieš pasirinkdami gyvenimo kelią, galėjo susipažinti su realia darbo aplinka.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius pristatė projekto metu įgyvendintas veiklas ir pasiektus rezultatus. Įgyvendinant projektą, realioje darbo aplinkoje su profesijų subtilybėmis susipažino daugiau nei 84 tūkst. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Jų profesiniu veiklinimu, įmonių, įstaigų paieška rūpinosi 123 organizatoriai, kurie, priklausomai nuo  joje esančio mokinių skaičiaus, buvo įdarbinti kiekvienoje savivaldybėje. Į mokinių profesinį veiklinimą įsitraukė beveik 900 įmonių, įstaigų ir organizacijų, iš jų su daugiau nei 800 LMNŠC pasirašė bendradarbiavimo sutartis. Partneriai organizavo ne tik pažintinius  profesinio veiklinimo vizitus, bet leido mokiniams stebėti jų profesijos subtilybes. Projekto metu taip pat sukurta mokinių profesinio veiklinimo metodika, kurią galima rasti čia, televizijos laida „Pasimatuok profesiją“, rodoma per LRT, inicijuota visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“, kurioje dalyvavo 282 šalies mokyklos. Siekiant padėti pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes labiau nuo savivaldybių centrų nutolusių mokyklų mokiniams, projekto metu buvo suteikta nemokama transporto paslauga – ES lėšomis į įmones, įstaigas bei organizacijas buvo nuvežta daugiau nei 21 tūkst. mokinių.
„Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančios aplinkos – tėvų, mokytojų / karjeros specialistų ar būsimų suinteresuotų darbdavių – rūpestis, todėl ypač reikšmingas yra visų dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas, padedantis formuoti motyvuotus gyvenimo bei praktinės veiklos tikslus ir jų įgyvendinimo būdus“, – konferencijos dalyviams sakė A. Sakevičius. 
  
Pranešimą „Aukštojo mokslo tikslas – motyvuotas ir žinantis savo siekius pirmakursis“ skaitęs KTU Rinkodaros ir studijų informacijos centro vadovas Gediminas Dapkus priminė, kad ugdant perspektyvius darbo rinkos dalyvius, didelis vaidmuo tenka universitetams, kurie, deja, savo funkcijų dažnai neatlieka. „Didžiausia problema ta, kad aukštojo mokslo įstaigos orientuojasi į kuo didesnį studentų skaičių, o ne į studentų motyvaciją. Kitas svarbus momentas – universitetai turėtų informuoti ne apie studijų programos ypatybes, bet apie karjeros galimybes, t.y., pateikti išsamią informaciją apie tai, kokios profesinės galimybės laukia jauno žmogaus, baigusio konkrečias studijas“, – sakė G. Dapkus.
Kaip į profesinį veiklinimą įsitraukia DNB bankas, pasakojo banko atstovė Dalia Berčiūnaitė. Ji sakė, kad DNB bankas noriai dalyvauja šioje veikloje, nes įžvelgia dvejopą naudą: ir mokiniams, ir pačiai organizacijai. „Džiaugiamės galėdami suteikti galimybę mokiniams ugdytis profesinę motyvaciją ir galbūt planuoti būsimą karjerą finansų srityje, pažinti užimtumo sritis ir banko profesijų ypatumus. Matuodamiesi profesiją mokiniai susipažįsta su banko karjeros galimybėmis, pasigilina į banko darbuotojų darbo patirtį, o svarbiausia – geriau įsivertina savo asmenines savybes. Profesinis veiklinimas – naudingas ir bankui. Mes turime galimybę pristatyti organizaciją ir jos veiklos sritį, pasiekti plačią mokinių auditoriją ir, žinoma, pastebėti naujus talentus. Tuo pačiu  veikiame kaip socialiai atsakinga įmonė“, – sakė DNB banko atstovė. 
Klaipėdos universitetinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas Virgilijus Vanagas pristatė profesinio veiklinimo procesą organizuotą ligoninėje. Jis pasakojo, kad norinčių pasimatuoti gydytojo profesiją – labai daug, o buvimas realioje darbinėje aplinkoje, galimybė pabendrauti su gydytojais, stebėti jų kasdienę veiklą mokiniui leidžia suprasti, kas vyksta, pavyzdžiui, už operacinės durų, ir, kas labai svarbu, padeda atsakyti sau į klausimą – ar jis turi tam reikalingų savybių, nes medicina, tai visų pirma – darbas su žmonėmis. 
Gerąja patirtimi dalinosi aktyviai su mokiniais dirbantis UAB „Elinta“ direktorius Vytautas Jokužis ir UAB „Fresh media“ direktorius Mindaugas Tautkus. „Mokiniai, kurie pas mus matavosi profesiją – besidomintys, smalsūs, drąsūs, galvojantys apie ateitį. Nors pastebėjau, kad mokiniams trūksta žinių, kaip pasirinkti universitetą, studijų sritį, specialybę, taip pat dauguma labai sureikšmina baigiamųjų egzaminų rezultatus. Aš norėčiau priminti,  kad abitūros egzaminai tik vienas iš etapų. Reikia nepamiršti, kad karjera – ilgalaikis, kintantis procesas“. 
Savo įspūdžiais dalinosi UAB „Fresh media“ IT specialisto profesiją pasimatavusi Vilniaus Žemynos gimnazijos abiturientė Vaiva Jankūnaitė. Šioje įmonėje mergina praleido tris dienas ir susipažino su web dizainerių ir programuotojų darbu. „Geriausias dalykas, kurį suteikia profesijos pasimatavimas – galimybė įvertinti, kiek vizijos apie būsimą profesiją atitinka realybę. Aš baigusi mokyklą planavau rinktis IT studijas, o dienos, praleistos matuojantis profesiją, šį mano pasirinkimą tik sustiprino“, –  tikino mokinė. 
Konferencijoje dalyvavo ir laidos „Pasimatuok profesiją“ herojai – LRT žurnalistas Edmundas Jakilaitis ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinė Ūla Vilūnaitė. Pats savo profesiją ne iš pirmo karto atradęs E. Jakilaitis sakė, kad profesinis veiklinimas – labai prasmingas, nes svarbu leisti jaunam žmogui išbandyti norimą profesiją. „Reikia pajusti darbo emocinį krūvį, pabandyti ir pasitikrinti, ar tai, apie ką svajoji, tikrai tau tinka. Gyvenimas daug geresnis, kai savo darbą myli. Savojo aš neskirstau į darbą ir laisvalaikį todėl, kad darau tai, ką iš tiesų mėgstu. Kaip padaryti sėkmingą karjerą? Manau, kad pagrindinis variklis – noras būti geriausiu savo srityje ir sukurti, padaryti tai, kas dar nepadaryta, atrasti, kas neatrasta“, – mintimis apie sėkmingą karjerą dalinosi E. Jakilaitis. Tuo tarpu Ū. Vilūnaitė tikino, kad galimybė pasimatuoti svajojamą žurnalistės profesiją sustiprino jos pasirinkimą: „Tai buvo labai įdomi patirtis, nes pabuvau ten, kur norėjau būti visą gyvenimą. Džiaugiuosi, kad pasimatuoti profesiją man padėjo vienas geriausių žurnalistų Lietuvoje“, – apie dieną praleistą LRT sakė gimnazistė.
Savo patirtimi apie rajonų savivaldybėse ir mokyklose įgyvendinamą profesinį veiklinimą ir kitas  ugdymo karjerai veiklas dalinosi profesinio veiklinimo organizatoriai iš Kelmės, Utenos, Prienų, Telšių, Lazdijų rajono. Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos ugdymo karjerai veiklų koordinatorė Aldona Kučinskienė pasakojo, kaip jos mokykla įsitraukė į atvirų durų dieną „Šok į tėvų klumpes“. Pasak A. Kučinskienės, mokiniai atvirų durų dieną įvertino labai gerai – akcijoje dalyvavo visi mokyklos mokiniai – iš viso apie 500. Neradusiems galimybės apsilankyti tėvų, kitų artimųjų ar draugų tėvų darbovietėse, buvo pasiūlyta apsilankyti priešgaisrinės apsaugos tarnyboje, policijos komisariate ir profesinio mokymo centre. Akcijos „Šok į tėvų klumpes“ metu mokiniai apsilankė Elektrėnų savivaldybėje, įvairiose mokymo įstaigose, Ūkio ir Aplinkos ministerijose, Kietaviškio šiltnamiuose, Vilniaus energijoje, prekybos centruose ir kitose darbovietėse. Pedagogė įsitikinusi, kad iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“ – puiki idėja: „Tai turininga ir verta dėmesio netradicinė veikla, kurią, išsprendus kai kuriuos klausimus, norėtųsi tęsti ir kitais metais“, – mano A. Kučinskienė. 
Mokinių profesinis veiklinimas – svarbus instrumentas planuojant būsimą karjeros kelią, todėl ypač svarbu užtikrinti šios ir kitų ugdymo karjerai veiklų tęstinumą, perimti ir dalintis mokyklų ir įmonių sukaupta ir praktikoje taikoma patirtimi. Sėkmingai bendradarbiaujant mokiniams ir jų tėvams, švietimo įstaigoms ir įmonėms bei organizacijoms, galima ugdyti motyvuotus mokinius, gebančius planuoti karjerą ir vėliau sėkmingai įsilieti į darbo rinką.