Kviečiame registruotis į seminarą „Ugdomasis konsultavimas, kaip priemonė darbui su tėvais, ugdant mokinius karjerai“
 

Naujienos

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS „KLASĖS VADOVAS – ASMENYBĖS IR BENDRUOMENĖS UGDYTOJAS“

2018.10.17

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 
2018 m. lapkričio 15 d. organizuoja seminarą „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“. Seminare kviečiami dalyvauti klasės vadovai.

 

Seminare įgytos žinios padės klasių vadovams tobulinti ir įgyti naujas žinias apie klasės bendruomenės ugdymo strategijas, užtikrinančias efektyvų mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant mokiniams tolesniame, savarankiškame gyvenime reikšmingas kompetencijas.

 

Daugiau informacijos, registracija