Pratęsiama registracija į kvalifikacijos tobulinimo mokymus asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas
 

Naujienos

 

Informacija perlaikantiems brandos egzaminus šiais metais

2022.07.12

Stojantiesiems, perlaikantiems brandos egzaminus šiais metais, duomenys apie perlaikytų brandos egzaminų rezultatus įkeliami į Bendrojo priėmimo informacinę sistemą iš Mokinių registro automatiškai, kai išduodamas brandos atestato priedas apie perlaikytus egzaminus.

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą arba perlaikiusiems brandos egzaminus 2010 metais ir vėliau Lietuvoje (išskyrus baigusius tarptautinio bakalaureato diplomo programą), brandos atestatų duomenys automatiškai įkeliami į Bendrojo priėmimo informacinę sistemą iš Mokinių registro.

https://bakalauras.lamabpo.lt/informacija-perlaikantiems-brandos-egzaminus-siais-metais/