Registracija į karjeros planavimo konsultacijas vyksta el. paštu geliune.adomaityte@lmnsc.lt
 

Naujienos

 

Kvietimas registruotis į mokomuosius renginius regionuose profesinio orientavimo specialistams

2019.03.25

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) įgyvendina projektą „Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas“ finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“.

Daugiau informacijos

Registracija