Konsultacijos karantino metu
 

Naujienos

 

Analitinėje apžvalgoje – profesinio mokymo stebėsenos rezultatai

2020.03.19

Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) pristatė 2019 m. profesinio mokymo stebėsenos ataskaitą. Vykdant profesinio mokymo stebėseną yra siekiama įvertinti profesinio mokymo sėkmę žmogui, taip pat profesinio mokymo sėkmė vertinama pagal sudaromas galimybes mokymuisi visą gyvenimą ir kaip profesinio mokymo sistemai pavyksta įgyvendinti nacionalinės ir Europos Sąjungos švietimo politikos siekinius. Profesinio mokymo stebėsenos objektas – formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo būklė ir jos kaita.

 

Daugiau informacijos