22 užduotis. Informacinis interviu

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus ieškoti karjeros informacijos ir ją tvarkyti.