14 užduotis. Darbo vertybės

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti ir geriau susipažinsite su savo darbo vertybėmis.