11 užduotis. Mano gebėjimų profilis

Atlikę šią užduotį, Jūs geriau pažinsite ir įsivardysite savo gebėjimus.