9 užduotis. Mano interesai

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti ir geriau pažinsite savo karjeros interesus.