7 užduotis. Intelekto tipo nustatymo klausimynas

(Parengta pagal: Smith, A. Accelerated Learning in the Classroom. Network Educational Press Ltd, 1999.)

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti ir daugiau sužinosite apie savo gabumus bei dominuojantį intelekto tipą.