23 užduotis. Bandymas ieškoti informacijos

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus ieškoti karjeros informacijos ir ją tvarkyti.