55 užduotis. Kojinių gamyklos valdybos posėdis

Atlikdami šią užduotį, naudosite "smegenų šturmo" metodą, kuris padės Jums suprasti, jog kūrybiški sprendimai susiję su spontaniškumu ir originalumu.