44 užduotis. Sprendimo kriterijų skirtingumas (atvejų analizė)

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją priimti karjeros sprendimą.