22 užduotis
Informacinis interviu

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus ieškoti karjeros informacijos ir ją tvarkyti.

Paimkite interviu iš vieno suaugusio žmogaus, kurio karjeros veiklos Jus domina. Visų pirma nuspręskite, ką norėsite sužinoti, kokia informacija Jums aktuali. Tada pasirinkite pašnekovą ir suderinkite su juo interviu laiką bei vietą. Jei bendrausite netiesiogiai (telefonu, elektroniniu paštu ir pan.), susitarkite su pašnekovu dėl abiem pusėms priimtino komunikacijos būdo.

Parenkite interviu klausimų sąrašą. Klausimus pateikite pašnekovui, o atsakymus užfiksuokite raštu arba garso / vaizdo priemonėmis.

Nepamirškite pašnekovui padėkoti už Jums skirtą laiką ir vertingą informaciją!

Apibendrinkite interviu, išryškindami svarbiausias mintis.

Kuo naudingas Jums buvo šis pokalbis? Kokią informaciją, gautą informaciniame interviu, buvo galima rasti viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose (internete, spaudoje ir pan.)? Kokios informacijos viešai prieinamuose šaltinuose nerastumėte?

Atsakymas
Neatsakyta į privalomą klausimą