60 užduotis
Mano Europass kalbų pasas

Atlikdami šią užduotį, Jūs analizuosite ir įvertinsite savo užsienio kalbų gebėjimus.

Užpildykite šią Europass kalbų formą. Būkite atidūs ir peržiūrėkite įsivertinimo lygmenų lentelę. Būkite sąžiningi: juk pildote dokumentą apie savo užsienio kalbų žinias. Užpildę Europass kalbų pasą, dokumentą išsaugokite ir atsispausdinkite.

Asmeninė informacija
Vardas ir pavardė
Gimtoji kalba
Kitos kalbos

Ar tikrai norite pašalinti šią kalbą? Taip pat bus pašalinti šios kalbos žemiau suvesti duomenys.

Ar tikrai norite pašalinti šį failą?

Ar tikrai norite pašalinti šį bloką? Jame suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.