18 užduotis
Mano mamos (tėvo, močiutės, senelio) gyvenimo vaidmenų vaivorykštė

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus pažinti socialinius vaidmenis.

Pakvieskite savo artimą suaugusį žmogų (mamą, tėtę, senelį, močiutę ar ką nors kitą) pokalbiui. Paaiškinkite jam apie gyvenimo vaidmenis. Paprašykite įvardyti pačius svarbiausius gyvenimo vaidmenis (jų turėtų būti nuo 6 iki 8). Surašykite vaidmenis paveikslėlio kairėje, tam skirtose eilutėse. Prie kiekvieno vaidmens lentelėje sužymėkite laikotarpį, kada kiekvienas vaidmuo yra (ar buvo) svarbus, šitaip gaudami vaivorykštę.

Vaidmuo Amžius
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80+

Kuriame gyvenimo etape "susigrūdo" daugiausia vaidmenų? Kaip Jūsų pašnekovas apibūdintų tą laiką? Kaip jis / ji tvarkėsi su vaidmenų gausybe? Kokios įtakos Jūsų pašnekovo karjerai turėjo jo su asmeniniu gyvenimu susiję vaidmenys?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.