3 užduotis
Vardo galia

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti ir teigiamai vertinti.

Jūs turbūt ne kartą girdėjote ar skaitėte, kokia yra Jūsų vardo kilmė ir reikšmė. Dažniausiai vardų reikšmės būna didingos ir gera linkinčios. Pavyzdžiui, Matas hebrajų (senąja žydų) kalba reiškia "Dievo dovana", o Emilija lotynų kaba reiškia "veržli, nepralekiama"; Augustas lotynų kalba reiškia "didingas, didžiai garbingas", o Gabija – lietuvių pagonių ugnies deivė. Bet šįsyk atskleisime Jūsų vardo prasmę kitaip. Parašykite savo vardą didžiosiomis raidėmis vertikaliai (iš viršaus į apačią). Kokia Jūsų teigiama savybė (arba net kelios savybės) galėtų būti užšifruota kiekviena raide? Parašykite tuos žodžius horizontaliai (žr. pav.).

Vardo raidė Teigiamos savybės

Pagalvokite, ar šias varde "užšifruotas" savybes įtrauktumėte į savo teigiamų savybių dešimtuką. Kokias dar teigiamas savybes parašytumėte prie savo vardo ir pavardės?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau tiksliai apibūdina save, sakydamas: "Aš esu...", perteikia savo jausmus, tardamas: "Aš jaučiu...", išreiškia savo nuomonę žodžiais: "Aš manau...". Kas gi tas "aš"? Pasak amerikiečių filosofo, psichologo V. Džeimso, "aš" apima visas asmenybės savybes, sujungdamas jas į unikalią ir vientisą visumą. O kai "aš" pažįsta save, atsiranda žodelis "mano", skirtas kažkuriai vienai asmenybės daliai, vienam savęs pažinimo aspektui įvardyti. Pavyzdžiui, kai žmogus analizuoja savo būdą, jis įvardija: "mano būdo bruožai". Kai žmogus ("aš") galvoja, ką yra pasiekęs, jis taip ir įvardija: "mano pasiekimai". Gali būti daugybė savęs pažinimo aspektų (žr. pav.).

Renkantis karjeros kelią, yra svarbūs visi savęs pažinimo aspektai – ne tik profesiniai polinkiai ir interesai, bet ir asmenybės savybės, svajonės, fizinės savybės, silpnybės, gebėjimai ir t. t. Kuo geriau save pažinsite, kuo išsamesnis bus Jūsų savęs vaizdas, tuo lengviau bus apsispręsti, renkantis karjeros kelią.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.