20 užduotis
Informacijos paieška: kaip ir kur?

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus ieškoti informacijos ir ją tvarkyti.

Aptarkite su draugais, kaip Jūs ieškote informacijos įvairiais klausimais. Kad būtų įdomu ir efektyvu, naudokite „sniego gniūžtės“ metodą. Pirmiausia prisiminkite, kaip ir kur Jūs ieškote informacijos. Po minutės aptarkite šį klausimą kartu su draugu. Dar po keleto minučių susijunkite su kitu dvejetu ir pasidalykite patirtimi keturiese. Ketveriukė netrukus susijungs į aštuonių asmenų grupeles. Tęskite diskusijas dar kelias minutes. Tuomet surašykite visas savo patirtis ir pristatykite jas draugams.

Kuo panaši ir kuo skirtinga Jūsų patirtis, ieškant informacijos? Kaip skiriasi Jūsų ir Jūsų draugų informacijos paieškos vietos ir būdai? Kaip manote, kodėl?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Apibendrinkite: Kaip galima ieškoti informacijos? Kur galima ieškoti informacijos?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Jums tikriausia kilo klausimas, kodėl reikia kalbėti apie informacijos paiešką. Mokslininkai ir praktikai nurodo, kad informacijos paieškos, atrankos, sisteminimo ir taikymo gebėjimai labai aktualūs, gal net priskiriami prie pagrindinių gebėjimų, būtinų sėkmingai karjerai.

Kas sudaro karjeros informaciją? Tai visa informacija, kuri padeda priimti efektyvius karjeros sprendimus ir siekti karjeros tikslų:

  • informacija apie profesijas,
  • informacija apie studijas,
  • informacija apie įsidarbinimo galimybes.

Šios informacijos paieška, tyrimas ir atranka padės geriau suprasti darbo pasaulyje vykstančius pokyčius. Atlikę nuodugnią informacijos apie karjeros galimybes analizę, sužinosite, kaip sėkmingiau pritaikyti savo žinias, kokie gebėjimai yra ypač svarbūs.