46 užduotis
Asmeniniai, praktiniai, susiję su šeima ir visuomene sprendimo priėmimo sunkumai

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją priimti karjeros sprendimą.

Sprendimo priėmimo sunkumus (žr. sąrašą, kurį sudarėte atlikdami keturiasdešimt penktą užduotį) suskirstykite į keturias grupes – išrūšiuokite, t. y. surašykite, į keturias kategorijas:

ASMENINIAI
PRAKTINIAI
SUSIJĘ SU ŠEIMA
SUSIJĘ SU VISUOMENE

Pagrįskite, kodėl būtent taip išrūšiavote sprendimo priėmimo sunkumus. Kokių sunkumų yra daugiausia? Kaip kiekvieną iš jų galima įveikti?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.