17 užduotis
Gyvenimo patirties refleksija

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti.

Nupieškite horizontalią liniją, joje pažymėkite tiek padalų, kiek Jums yra metų. Ramiai apmąstykite kiekvienus savo gyvenimo metus (net ir tuos, kurių patys neprisimenate, apie kuriuos tik žinote iš artimųjų pasakojimo). Kitaip sakant, "prasukite savo gyvenimo filmą" nuo gimimo iki šios akimirkos. Tai daryti reikėtų neskubant ir susikaupus, pasimėgaujant maloniais prisiminimais, bet "neištrinant" ir blogos patirties, kuri dažnai būna labai vertinga. Žinoma, kiekvienu gyvenimo laikotarpiu yra buvę ir šviesių, ir niūresnių dienų, ir gerų, ir blogų įvykių, tačiau dabar pabandykite kiekvieną savo gyvenimo laikotarpį įvertinti laiko perspektyvoje. Tam panaudokite orų prognozės ženkliukus: jei, kaip dabar atsimenate, tai buvo puikus, nuostabus gyvenimo etapas, pieškite saulę; jei tuo laikotarpiu patyrėte daug sunkumų, galbūt netekčių, pieškite debesis, žaibą; jei patyrėte daug pokyčių, žymėkite vėjo, uragano ženkliukus ir t. t. (žr. pav.). Toje pačioje linijoje pažymėkite svarbiausius savo gyvenimo įvykius, patyrimus, kurie turėjo įtakos Jūsų asmenybei.Nufotografuokite ir prisekite nupieštą "gyvenimo liniją"
Neatsakyta į privalomą klausimą


Gyvenimo laikotarpis Svarbiausi gyvenimo įvykiai, patyrimai Ko išmokau? Kokias savo savybes atskleidžiau?

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.