16 užduotis
Socialinis tinklas

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus pažinti artimąją socialinę aplinką.

Didelio (ne mažesnio nei A4 formato) popieriaus lapo centre nupieškite mažą žmogutį ir prie jo parašykite: "AŠ". Dabar pagalvokite apie žmones, kuriuos pažįstate, su kuriais bendraujate. Išdėliokite aplink save kitus žmones pagal savo socialinio kontakto stiprumą, pagal ryšio glaudumą (bet nebūtinai pagal susitikimų, bendravimo dažnumą). Kuo žmogus artimesnis, tuo arčiau savęs jį pieškite, užrašykite jo vardą. Galbūt yra žmonių, kurie Jums svarbūs, bet su kuriais susitinkate labai retai, tad nesijaučiate esą labai savi. Juos pieškite toli nuo savęs (lapo pakraščiuose), bet vis tiek įtraukite į savo socialinį tinklą. Jei Jūsų socialinio tinklo žmonės yra tarpusavyje artimi, pieškite juos greta. Dabar sujunkite linijomis žmones, kurie yra pažįstami arba net draugai. Ant žmones jungiančios linijos parašykite, kuo ypatingas jų ryšys, kur ir kaip dažniausiai su jais bendraujate, kuo jie Jums yra svarbūs. Jei susidaro žmonių, kurie bendrauja tarpusavyje, grupelės, apibrėžkite jas punktyrine linija ir įvardykite (pavyzdžiui, mano dailės būrelis, brolio draugai ir pan.) (žr. pav.).Nufotografuokite ir prisekite savo socialinį tinklą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Kokio "tankumo" Jūsų socialinis tinklas? Kiek žmonių pažymėjote aplinkui save? Kas yra arčiausiai Jūsų? Ką šie žmonės mano apie Jūsų ateitį ir karjeros sprendimus?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kurie žmonės Jums turi didžiausią autoritetą? Kurių žmonių gyvenimo modelis ir karjeros pasiekimai Jus žavi? Ar yra žmonių, kuriais galėtumėte visiškai pasikliauti, kurti bendrą verslą ar pan.?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kaip Jūsų socialinis tinklas keitėsi per pastaruosius trejus – penkerius metus? Gal norėtumėte savo socialinį tinklą praplėsti? Gal jame galėtų atsirasti daugiau žmonių, susietų bendrų Jums aktualių profesinių interesų? Kaip tai padaryti?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Šiandien, kuomet vis daugiau bendraujame virtualiai, ne tiesiogiai (pagalvokite, kiek turite draugų "Facebook‘e", "Skype" ir pan.), realūs socialiniai kontaktai retėja, o pažįstamų žmonių tinklas plečiasi. Taip gimsta iliuzija, kad turime daug draugų, nors iš tiesų ir jie Jums, ir Jūs jiems mažai rūpite. "Facebook‘as" – gera priemonė greitai paskleisti informaciją (pavyzdžiui, kad ieškote darbo), tačiau realaus bendravimo ir tikrų draugų jis pakeisti negali.