2 užduotis
Karjeros minčių žemėlapis

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus informaciją perteikti vaizdu ir pagilinsite supratimą apie savo pačių savybes, svarbias karjeros kelyje.

Sukurkite savąjį karjeros minčių žemėlapį, kuris atskleis daugiau, negu įmanoma tiesiog įvardyti žodžiais. Lapo viduryje parašykite esminį žodį – KARJERA. Galite nupiešti piešinėlį ar simbolį, su kuriuo šis žodis asocijuojasi. Aplink jį išdėliokite, Jūsų nuomone, svarbiausius su karjera susijusius žodžius. Juos užrašykite vaizdingai, pasitelkdami įvairias spalvas, simbolius, ryškinimo ženklus. Sujunkite šiuos žodžius su pagrindiniu žemėlapio simboliu rodyklėmis, atskleidžiančiomis prasminį ryšį. Kokias logines asociacijas Jums kelia aplink pagrindinę temą išsidėstę žodžiai? Užrašykite šias asociacijas popieriuje, pasinaudodami rodyklėmis, įvairiomis linijomis, spalvomis, šriftais ir pan. Sujunkite visus, Jūsų nuomone, prasminiais ryšiais susijusius žodžius ir simbolius (žr. pav.).Nufotografuokite ir prisekite savo minčių žemėlapį
Neatsakyta į privalomą klausimą

Pasigėrėję savo kūriniu, pabandykite pažvelgti į jį kito žmogaus akimis (galite tai padaryti ir tiesiogine prasme: paprašykite, kad draugas, šeimos narys ar kitas artimas žmogus "perskaitytų" Jūsų žemėlapį). Gali būti, kad šis žemėlapis, kurį matote prieš savo akis, padės Jums rasti savo karjeros sėkmės raktą. Nepameskite jo!

Ką galima pasakyti apie Jūsų sukurto minčių žemėlapio autorių? Kas jam yra karjera? Suformuluokite atsakymą vienu sakiniu.

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kas šio žemėlapio autoriui yra svarbiausia gyvenime?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kokia profesinė veikla būtų tinkama, realizuojant žemėlapyje išreikštus siekius?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar žemėlapyje yra sunkiai suderinamų dalykų (pavyzdžiui, "daug pinigų" ir "daug laisvo laiko")? Gal vis dėlto turite idėjų, kaip juos suderinti?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kaip šis Jūsų žemėlapis būtų atrodęs prieš penkerius metus?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Jei užduotį atlikote grupelėje, ar labai skiriasi Jūsų ir kitų grupės narių žemėlapiai? Kaip manote, kodėl?

Neatsakyta į privalomą klausimą