13 užduotis
Vertybių skalė

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti ir įvardysite svarbiausias savo gyvenimo vertybes.

Prieš Jūsų akis – daugybė vertybių. Sudėliokite jas į eilę pagal svarbumą (nuo svarbiausios iki mažiausiai Jums svarbios) priskirdami prioritetus (1 - svarbiausia, 21 - mažiausiai svarbi). Jeigu tam tikros vertybės Jums vienodai svarbios, galite priskirti tą patį prioritetą.

Tobulėjimas

meistriškumo siekis, nuolatinė pažanga, judėjimas pirmyn

Nuotykiai

nauja patirtis ir iššūkiai

Prisirišimas

meilė, rūpestis, stabilūs santykiai, ištikimybė

Konkurencija

galimybė rizikuoti, patirti pergalės džiaugsmą

Kūryba

saviraiška, galimybė kurti

Grožis

estetika, galimybė puoselėti grožį aplinkoje

Pripažinimas

galimybė būti garsiam, gerai žinomam

Šeimyninė laimė

stabilūs šeimyniniai santykiai, jaukūs namai, laimingi vaikai

Laisvė

nepriklausomybė, galimybė pačiam tvarkyti savo gyvenimą

Sveikata

puiki fizinė ir dvasinė savijauta

Dvasingumas

dora, tyrumas, nuoširdumas

Naudingumas

pagalba kitiems, visuomenės tobulinimas

Vidinė harmonija

buvimas taikoje su pačiu savimi

Dalyvavimas

priklausymas grupei, įsitraukimas į bendras veiklas

Tvarka

ramybė, aiškumas, stabilumas, pastovumas

Malonumai

laisvalaikis, šventės, pramogos

Jėga

galimybė valdyti, būti autoritetu, turėti įtakos kitiems

Dieviškumas

religija, stiprus tikėjimas

Savigarba

pagarba sau, pagrįstas didžiavimasis savimi

Turtas

daug pinigų, prabangūs daiktai

Išmintis

troškimas suprasti giliausias gyvenimo tiesas

Pažvelkite į ką tik sudarytą savo vertybių skalę. Pirmosios penkios vertybės yra stipriausi orientyrai, priimant gyvenimo sprendimus ir, be abejo, renkantis karjeros kelią. Kaip Jums sekasi šias vertybes realizuoti? Aprašykite savo dabartinę patirtį lentelėje.

Svarbiausios vertybės Kaip aš realizuoju jas savo gyvenime?
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar Jūsų vertybės lengvai dera tarpusavyje, ar jos neprieštarauja viena kitai? Kaip manote, kokios vertybės bus Jūsų sąrašo pradžioje po 10 ar 15 metų?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Vienas vertybes realizuojame karjeros kelyje, kitas – laisvalaikio veiklose, trečias – atlikdami įvairiausius socialinius vaidmenis. Būtų puiku, jei visose gyvenimo srityse galėtume savo sprendimus grįsti tomis pačiomis vertybėmis. Tačiau taip yra ne visada. Pavyzdžiui, jei darbe nėra galimybės kurti, o kūryba, kaip vertybė, Jums yra svarbi, su ja galima sieti laisvalaikį. Svarbu, kad Jūsų vertybių sistema Jums būtų aiški, kad Jūsų gyvenimo ir karjeros tikslai būtų grįsti šiomis vertybėmis ir neprieštarautų vieni kitiems.

Renkantis karjeros kelią, verta pasigilinti į siauresnę vertybių sritį – darbo vertybes. Tai orientyrai, padedantys apsispręsti dėl karjeros veiklos, profesijos, studijų ir darbo vietos. Geresniam savųjų darbo vertybių pažinimui skirta dešimta užduotis.