6 užduotis
Mano asmeninės savybės

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite gebėjimus save pažinti ir argumentuoti.

Prieš Jūsų akis – daugybė žodžių, vartojamų apibūdinant žmones. Įvertinkite, koks Jūs esate iš tiesų (bet ne koks norėtumėte būti). Pažymėkite Jums tinkančias asmenybės savybes.

dažniausiai esu linksmas, gerai nusiteikęs, sugebu pralinksminti ir kitus
atkakliai siekiu tikslo, neatsisakau jo, jei iškart ir nepavyksta
beveik niekada nevėluoju
mane domina daug įvairių dalykų, gerai sekasi atlikti įvairius darbus, veiklas
mėgstu tvarką, kiekvienas daiktas mano namuose turi savo vietą
priimu visus žmones tokius, kokie jie yra, gerbiu jų nuomonę ir tai, kas jiems svarbu
jei turiu ką nors atlikti, darau tai pats, nesidairydamas pagalbos ar nurodymų
man užtenka valios atsisakyti pramogų ir kitų malonumų dėl svarbaus tikslo
man patinka „taikios situacijos“ ir stengiuosi jas išlaikyti
man lengva apsispręsti ir imtis veiklos, nesu linkęs atidėlioti
kartais pasakau ar padarau ką nors nepagalvojęs, tiesiog vedinas emocijų
lengvai prisitaikau prie naujų žmonių grupių ar situacijų
mane domina naujovės, pasaulio atradimai, noriu daug žinoti
visus darbus atlieku iš eilės, žingsnis po žingsnio, retai keičiu savo nuomonę ar prieštarauju pats sau
beveik nepasitaiko, kad aš bendraudamas net ir netyčia įžeisčiau žmogų
man patinka vadovauti, žmonės noriai buriasi aplink mane ir klauso mano nurodymų
man patinka pačiam būti atsakingam už save, nemėgstu, kai man nurodinėja, kaip elgtis, ką daryti
man patinka kovoti, atlikti kažką geriau už kitus
turiu puikų humoro jausmą, kurį sugebu pritaikyti įvairiose gyvenimo situacijose
nemeluoju, manimi galima pasitikėti
greitai uždegu kitus žmones savo idėjomis, priverčiu juos pakeisti nuomonę
stropiai, rūpestingai atlieku visus darbus
nesu linkęs girtis savo pasiekimais, esu neišdidus ir neišpuikęs
man patinka įprasti ir laiko patikrinti dalykai, nesu didelis naujovių mėgėjas
nepatiriu sunkumų bendraudamas su kitais
galiu daug ką iškęsti – nedejuoju ir nesiskundžiu
esu neabejingas kitų žmonių nuotaikoms, išgyvenimams, mane jaudina jų problemos
mane sunku suerzinti, išvesti iš pusiausvyros
esu ištikimas savo idėjoms, draugams, niekada jų neišduodu
ne tik dirbu, mokausi, bet ir pasiekiu gerų rezultatų
dažnai mąstau, rengiuosi, elgiuosi kitaip nei dauguma žmonių
noriai prisiimu atsakomybę už savo darbus ir žodžius, jei kažką pažadu, visada ištesiu
nesu linkęs rizikuoti, man labiau patinka „žvirblis rankoje“ nei „jautis lankoje“
nesiginčiju ir darau tai, kas man liepiama, nurodoma
esu linkęs rūpintis ne tik savimi bei artimaisiais – mielai įsitraukiu ir į mokyklos ar man artimos bendruomenės veiklas
į gyvenimą žvelgiu pozityviai, bet kurioje situacijoje matau teigiamų pusių, nesu linkęs bambėti ir nusivilti
nesu linkęs slėpti savo jausmų ir minčių, atvirai jas išsakau žmonėms
klasėje ar grupėje visada esu pasirengęs padėti, jei matau, kad mano pagalba reikalinga
aš mėgstu dirbti, man nepatinka dykinėti
man netrūksta ryžto ir drąsos siekti savo tikslų
mano galva pilna idėjų, kurias su entuziazmu imuosi įgyvendinti
man netrūksta fantazijos, kai reikia spręsti įvairias problemas ar ką nors sukurti

Gal yra ir daugiau žodžių, kuriuos būtina paminėti, kalbant apie Jus? Parašykite juos čia:

Neatsakyta į privalomą klausimą

Iš visų asmenybės savybių išrinkite penkias pačias svarbiausias, geriausiai apibūdinančias Jūsų savitumą. Pagalvokite, kokiose gyvenimo situacijose sėkmingai pasinaudojote kiekviena iš šių asmenybės savybių, ir aprašykite tai lentelėje.

Svarbiausios mano asmenybės savybės

Asmeninės savybės Konkretus pavyzdys, kaip ši asmenybės savybė pasireiškia mano gyvenime
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Kartais būna gana sunku objektyviai pačiam save įvertinti. Mums gali trukdyti nepakankamas arba, atvirkščiai, perdėtas pasitikėjimas savimi, žmogiškas noras pripažinti "norima kaip esama". Mokykloje ar šeimoje įgytos "etiketės" ("pirmūnas", "pokštininkas", "rimtuolis". "gerutis" ir pan.), nors dažnai ir nepagrįstos, verčia mus priskirti sau būtent tas savybes. Kaip sakoma lietuvių liaudies patarlėje, "kito akyje ir krislą pastebi, o ant savęs – nė rąsto". Pasikliaukite senolių išmintimi ir paprašykite gerai Jus pažįstančių žmonių pareikšti savo nuomonę apie Jūsų asmenybės savybes. Būtų puiku, jei jie savo nuomonę argumentuotų, pateiktų pavyzdžių, kur atsiskleidžia būtent tokios Jūsų asmenybės savybės.