26 užduotis
Mokymosi stilius

(Klausimynas parengtas remiantis: Neuburg, R., Harris, V. Kaip aš mokausi? Kaunas: Technologija, 2003.)
Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus mokytis.

Šis klausimynas skirtas mokymosi stiliui, kuriam Jūs teikiate pirmenybę, nustatyti. Laikas neribojamas. Jūs sugaišite apytikriai 10–15 minučių. Jei pritariate teiginiui, pažymėkite jį varnele.

T

A

T

P

A

T

P

A

P

T

M

M

T

P

A

M

T

M

A

P

M

T

A

P

M

A

P

T

M

M

P

M

M

P

A

A

P

T

T

A


Žemiau matysite kiek kartų buvo pažymėti teiginiai su A, M, T ir P raidėmis. Didžiausias skaičius parodo Jūsų mokymosi stilių.

A:
M:
T:
P:

Ką gi reiškia šios raidės?
A – tai "Aktyvistas", M – tai "Mąstytojas", T – tai "Teoretikas", P – tai "Praktikas".

Aptarkime kiekvieną iš šių mokymosi stilių.

"Aktyvistas" visas pasineria į naujus patyrimus. Jis yra plačių pažiūrų, nešališkas, neskeptiškas, kupinas entuziazmo imtis ko nors naujo. Jo filosofija: "Viską privalau išbandyti". Jis linkęs visų pirma veikti, o rezultatus apgalvoti vėliau. Jis įveikia problemas "smegenų šturmo" būdu. Jis yra visuomeniškas žmogus, nuolatos besisukantis tarp kitų – taip darydamas jis siekia sutelkti visas veiklas aplink save ir būti dėmesio centre. Jam labai tinka dirbti prie projektų, mokytis su grupe ir "pramušinėti" kitų idėjas. Jį džiugina vaidmeniniai žaidimai, tačiau jam gali būti sudėtinga susikoncentruoti per pamokas, rašyti projektus bei analizuoti tyrimus.

"Mąstytojas" mėgsta apgalvoti patirtį ir apžvelgti ją iš daugelio skirtingų perspektyvų. Jo filosofija: "Būk atsargus". Jis mielai sėdi galutinėse eilėse per pamokas ir diskusijas. Jis klausosi kitų ir seka diskusijos eigą, prieš išsakydamas savo nuomonę. Jis su malonumu gilinasi į savo tyrimų duomenis, bet nemėgsta jų pristatinėti grupei.

"Teoretikas" pritaiko ir integruoja pastebėjimus į teorijų kompleksą bei domisi detalėmis. Dažnai jis būna darbštuolis perfekcionistas, jam patinka analizuoti. Jis yra hipotezių, principų, teorijų, modelių ir sisteminio mąstymo entuziastas. Savo filosofijoje aukština racionalumą ir logiką. "Teoretiko" dažniausiai keliami klausimai: "Koks čia ryšys?" ir "Kokios yra pagrindinės hipotezės?". Jis puikiai konspektuoja ir sprendžia analitinio mąstymo reikalaujančius pratimus. Jį erzina neapibrėžtumas bei žmonės, lengvabūdiškai vertinantys rimtas išvadas.

"Praktikas" trokšta praktiškai išbandyti idėjas, teorijas bei įvairias technikas. Jis pozityviai ieško naujų idėjų ir išnaudoja pirmą pasitaikiusią progą įdiegti jas praktikoje. Jis yra iš tų žmonių, kurie grįžta iš pamokų, sklidini troškimo išbandyti įgytas žinias praktiškai. Jie yra nekantrūs pašnekovai, ypač kai pokalbis reikalauja apmąstymų. Jie puikiai įsijungia, kai reikia pristatyti idėjas mažose grupėse, rašyti projektus bei naudoti tyrimų duomenis. Praktikai nekenčia ilgų apmąstymų ir begalinių diskusijų – tai praktiški, žemiški žmonės, kurie mėgsta spręsti problemas, priimti konkrečius sprendimus. Jų filosofija: "Visada yra geresnis būdas" ir "Jeigu tai veikia – vadinasi, tai yra gerai".

"Aktyvistas" išmoksta
geriau, kai: blogiau, kai:
yra įtraukiamas į naujus projektus, veiklas, turi galimybę spręsti problemas, mokosi drauge su kitais, atlieka grupines užduotis, diskutuoja, mokosi susitikimuose, patiria iššūkį išspręsti sudėtingą problemą klausosi pasakojimų, ypač ilgų, gali tik rašyti ar skaityti vienumoje, turi vadovautis primestomis instrukcijomis.
"Mąstytojas" išmoksta
geriau, kai: blogiau, kai:
stebi kitus asmenis ar grupės veiklą, turi galimybę apmąstyti tai, kas įvyko, apibendrinti įgytą informaciją, ramiai išanalizuoti gautus duomenis. turi užimti lyderio poziciją, atlieka darbus, neturėdamas pakankamai laiko jiems pasiruošti, yra spaudžiamas veiklos atlikimo terminų
"Teoretikas" išmoksta
geriau, kai: blogiau, kai:
yra suformuluoti aiškūs mokymosi ar kitos veiklos tikslai, idėjos yra įdomios, galima išbandyti įvairias teorines tiesas. dalyvauja situacijose, kuriose daug emocijų, veikla nestruktūruota, neplanuota, neaiškūs tikslai, o į grupę yra susirinkę skirtingų poreikių žmonės.
"Praktikas" išmoksta
geriau, kai: blogiau, kai:
jaučia teorijos ir praktikos ryšį, turi galimybę išbandyti, palyginti įvairias technikas, būdus, technologijas ar pan. ir gauti grįžtamąjį ryšį, užduočiai atlikti skirtas optimalus laikas. nėra detalių nuorodų, kaip pasiekti tikslus.