57 užduotis
Konflikto kūno kalba

Atlikdami šią užduotį, Jūs įvertinsite kūno kalbą, atskleidžiančią konfliktuojančio žmogaus emocijas.

Prisiminkite, kaip atrodo konfliktuojantys žmonės. Atsistokite prieš veidrodį ir pasitelkdami tik kūno kalbą, pavaizduokite konfliktuojantį žmogų. Kalbėti draudžiama. Stebėdami savo atvaizdą veidrodyje, pabandykite apibendrinti, kokia yra konfliktuojančio žmogaus veido išraiška, kokie judesiai. Jei Jūsų vaidinimą stebi namiškiai ar draugai, aptarkite šią temą su jais.

Atsakykite į klausimus:

1. Kokie kūno kalbos ženklai parodo nepasitenkinimą?

Neatsakyta į privalomą klausimą

2. Iš kokių ženklų suvokiame, kad žmogus nusivylęs?

Neatsakyta į privalomą klausimą

3. Kokie kūno kalbos ženklai leidžia suprasti, jog konfliktuojantis asmuo nusiteikęs agresyviai?

Neatsakyta į privalomą klausimą