56 užduotis
Besidaužanti širdis

Atlikdami šią užduotį, Jūs geriau suprasite, ką patiria konfliktuojantys žmonės, turėsite galimybę apgalvoti konfliktų sprendimo galimybes.

Atlikite trumpą apklausą: pasikalbėkite su namiškiais ir savo draugais (iš viso turėtų būti ne mažiau kaip 5 žmonės). Paklauskite jų apie konfliktus, kuriuose jiems teko dalyvauti. Visiems pateikite tokius pačius du klausimus: 1. Kaip jautėtės konflikto metu? 2. Kokia buvo fizinė reakcija į konfliktą? Apklausos rezultatus surašykite užpildydami formą.

Apklausos dalyvio vardas Atsakymas į 1 klausimą:
"Kaip jautėtės konflikto metu?"
Atsakymas į 2 klausimą:
"Kokia buvo fizinė reakcija į konfliktą?"

Apibendrinkite juos, išskirdami tris dažniausiai pasitaikančius atsakymus:

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ką Jūs pats atsakytumėte į šiuos klausimus?:

Kaip jautėtės konflikto metu?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kokia buvo fizinė reakcija į konfliktą?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Konflikto sprendimas – procesas, kurio metu ieškoma galimybių patenkinti konfliktuojančių žmonių interesus. Galimi konflikto sprendimo būdai atrandami, analizuojant konflikto priežastis. Specialistai siūlo pritaikyti "penkių galimų reakcijų į konfliktą" (žr. 20 pav.) metodą – jis padės tinkamai sureguliuoti situaciją. Remiantis šiuo metodu, išskiriami du svarbūs aspektai, apibūdinantys žmonių reakcijas į konfliktus:

  1. Kiek Jums svarbu (ar nesvarbu) patenkinti savo poreikius?
  2. Kiek Jums svarbu (ar nesvarbu) patenkinti kito žmogaus poreikius?

Atsakant į šiuos klausimus, pasitelkiamos penkios konflikto sprendimo strategijos. Kaip spęsti konfliktą, pasirenka jame dalyvaujantys žmonės. Nė viena iš siūlomų strategijų nėra pranašesnė už kitą.

Vengimo strategijai būdinga nekreipti dėmesio į konfliktą. Nepatenkinami nė vienos konfliktuojančios pusės interesai, nesiimama jokių aktyvių veiksmų, atidėliojama. Ši strategija naudojama, kai nesutarimas atrodo nesvarbus, stengiamasi laimėti laiko.

Konkurencija. Žmogus pirmiausia stengiasi patenkinti savus interesus, kitai pusei primesdamas sau palankius sprendimus. Ši konflikto sprendimo strategija retai paveikia ilgalaikius rezultatus, nes kitas žmogus pasijunta apgautas ir ima priešintis.

Prisitaikymas. Priimama priešininko pozicija, neigiami savi interesai. Ši strategija naudojama, kai bet kokia kaina stengiamasi išsaugoti gerus santykius su priešininku. Jei konfliktas nėra rimtas, ši strategija pasitelkiama "dėl šventos ramybės".

Kompromisas – konfliktų sprendimo strategija, kai abu konfliktuojantys asmenys daro nuolaidas. Dažniausiai ši strategija taikoma tada, kai neįmanoma visiškai suderinti savų ir priešininko interesų.

Bendradarbiavimas – sėkmingiausia strategija, kuria naudojasi abi konfliktuojančios pusės. Žmonės aktyviai dalyvauja sprendžiant konfliktą ir randa abi puses tenkinantį sprendimą.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.