54 užduotis
Stresas ir profesija

Atlikdami šią užduotį, Jūs pagilinsite savo žinias apie streso poveikį žmogui darbo vietoje.

Atidžiai peržiūrėkite pateiktą užduoties lentelę. Apmąstykite skirtingus stresą sukeliančius veiksnius. Į lentelę įrašykite tas profesijas, kurių atstovai gali patirti tokį stresą.

Kategorija Stresą sukeliantys veiksniai Profesijų, kurių atstovai gali patirti tokį stresą, pavyzdžiai
Įdarbinimo sąlygos

Mažas atlyginimas

Pamaininis darbas

Miglotos karjeros perspektyvos

Netikrumas dėl darbo, darbdavys neteikia jokių garantijų dėl ateities

Neatsakyta į privalomą klausimą
Darbo turinys

Per didelis darbo krūvis

Sudėtingos užduotys

Per didelė atsakomybė

Prieštaringi reikalavimai

Neatsakyta į privalomą klausimą
Darbo sąlygos

Kenksmingos sąlygos (triukšmas, vibracija, blogas apšvietimas)

Fiziškai sunkus darbas

Pavojingos situacijos

Nepakankama higiena

Neatsakyta į privalomą klausimą
Santykiai su kitais darbuotojais

Nevykęs vadovavimas

Nedraugiški kolegos

Diskriminavimas

Familiarumas

Neatsakyta į privalomą klausimą

Pagalvokite ir užrašykite 3 patarimus darbuotojams, kurie darbe patiria stresą

Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą