50 užduotis
Mano mokymosi (tobulėjimo) poreikiai

Atlikdami šią užduotį, Jūs atkreipsite dėmesį į bendrąsias kompetencijas, svarbias siekiant karjeros tikslų.

Sugrįžkite į šios knygos pirmosios dalies paskutinę temą (11 tema, devyniolikta užduotis "Psichologinis portretas"). Peržvelkite savo psichologinį portretą. Ką dabar jame norėtumėte pakoreguoti? Ypač atidžiai pažvelkite į savo tobulintinų savybių sąrašą. Jis padės Jums įžvelgti savo mokymosi (tobulėjimo) poreikius.

Pavyzdžiui, jei Jūsų tobulintinų savybių sąraše parašyta: "Nemoku planuoti laiko", akivaizdu, jog būtina to išmokti, nes šis gebėjimas reikalingas bet kurioje karjeros veikloje. Jei, tarkime, svajojate apie operinio dainavimo specialybę, tačiau patiriate auditorijos baimę, Jums teks išmokti ją įveikti.

Įvardykite bent penkis mokymosi (tobulėjimo) poreikius ir pagrįskite, kodėl būtent jie Jums tokie svarbūs. Nurodykite, kaip ketinate gilinti savo žinias ir tobulinti gebėjimus įvardytose srityse.

Mokymosi (tobulėjimo) poreikis Kodėl man tai svarbu? Kaip ketinu gilinti savo žinias ir tobulinti gebėjimus?

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.