48 užduotis
Mano savaitė pagal ABC

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją sudaryti karjeros planą.

Paimkite popieriaus lapą ir rašiklį. Užrašykite viską, ką ketinate nuveikti per artimiausias 7 dienas (visus darbus, susitikimus ir, žinoma, pramogas). Tada prie kiekvienos šiame įspūdingame sąraše atsidūrusios veiklos pažymėkite jos svarbumą raidėmis A, B arba C:

  • A – labai svarbu ir turi būti atlikta skubiai;
  • B – svarbu, bet gali palaukti;
  • C – nei labai svarbu, nei labai skubu (to neatlikus pasaulis nesugrius).

Dabar išskirstykite A, B ir C veiklas į tris stulpelius (tiesiog surašykite jas kitame popieriaus lape).

Tada prie kiekvienos veiklos parašykite, kiek apytikriai jai reikia skirti laiko. Tas veiklas, kurias įmanoma skaidyti (pavyzdžiui, referatui rašyti greičiausiai prireiks kokių 6 valandų, tačiau efektyviau būtų jas išskaidyti po 2 ar 1,5, taip išvengiant pervargimo ir demotyvacijos), padalykite į tokius žingsnius, kokius nesunkiai įveiksite neprapuldami visai dienai. Taip pat užrašykite veiklas, kurių skaidyti negalima (pavyzdžiui, pasimatymui teks skirti 3–4 valandas ištisai: juk neskaidysite kino seanso į dvi dalis).

Apačioje esanti lentelė padės tvarkingai užpildyti sau išsikeltas užduotis. Pirma tolygiai išdalykite A raide pažymėtus darbus. Jie yra svarbiausi, todėl turi būti atliekami be eilės ir neatidėliojant. Po to surašykite B raide paženklintus darbus. Jie irgi pakankamai svarbūs, tad turėtų tilpti Jūsų dienotvarkėje, pernelyg jos neapkraudami. C raide pažymėtos veiklos užpildo likusį laiką. Dažniausiai tai būna malonumai, kurie skiriami kaip apdovanojimas už gerai atliktus dienos darbus.
Suvesti darbai automatiškai atsiras po lentele esančiame tvarkaraštyje

Užduotis, veikla Prioritetas Savaitės diena Trukmėval.
MANO UŽDUOTYS
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS

Štai ir turite detalią savaitės dienotvarkę, vedančią Jus karjeros tikslų link. Pabandykite laikytis šios dienotvarkės, t. y. kiekvieną dieną atlikite suplanuotus darbus ta tvarka, kuria jie surašyti. Nesiblaškykite, nevilkinkite – veikite ir pažymėkite pliusiukus prie atliktų darbų.

Įvertinkite šio laiko planavimo metodo efektyvumą:
Kuo ypatinga buvo Jūsų suplanuota savaitė?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kaip – sunku ar lengva – laikytis suplanuotos dienotvarkės?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kokius pokyčius pastebėjote savo kasdienybėje?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Laiko planavimas (tiek dešimtmečių, tiek ir kiekvienos dienos mastu) yra vienas iš svarbiausių karjeros sėkmės veiksnių. Kaip tiksliai suformulavo vienas išmintingas žmogus (Džimas Ronas), "disciplina yra tiltas tarp tikslo ir jo įgyvendinimo".

O kaipgi kiti ištekliai? Materialinių išteklių paskirstymas gali būti grindžiamas tuo pačiu ABC principu (svarbiausiems dalykams – pirmenybė, nesvarbiems – tai, kas lieka). Tačiau žmogiškųjų išteklių panaudojimas nepaklūsta tokiems principams, nes yra susijęs su bendražmogiškų ryšių puoselėjimu, pagarba šeimos ir bendruomenės vertybėms.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.