43 užduotis
Mano profesijos pasirinkimo kriterijai

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją priimti karjeros sprendimą.

Sugrįžkite prie užduočių, kurias atlikote studijuodami pirmąjį knygos skyrių. Kokius profesijos pasirinkimo kriterijus galima suformuluoti, atsižvelgiant į svarbiausias Jūsų asmenybės savybes, gabumus, karjeros interesus, vertybes ir turimas kompetencijas? Pavyzdys pateikiamas lentelėje.

Asmeninė savybė Profesijos pasirinkimo kriterijus

Išryškinus sprendimo priėmimo kriterijus, reikia juos sugrupuoti, sujungti, jei kartojasi, ir gerai pagalvoti, ką dar reikėtų įtraukti. Galbūt yra svarbių išorinių veiksnių? Pavyzdžiui, jei norite gyventi kaime, reikia įtraukti tai kaip svarbų kriterijų, nes ne visos profesinės veiklos kaime yra paklausios. Jei galite studijuoti tik nuotoliniu būdu, būtina tai įvertinti kaip profesijos įgijimo kriterijų.

Turint kriterijų sąrašą, reikia labai gerai juos apgalvoti, pasverti ir atsakingai įvertinti pagal svarbą (pavyzdžiui, remiantis 10 balų sistema). Balus rekomenduojama surašyti prie kiekvieno kriterijaus.

Kitas svarbus žingsnis – alternatyvų paieška. Pasitelkite savo išmonę ir surašykite visas galimas Jums priimtinas sprendimo alternatyvas. Kaip žinia, renkantis profesiją jų yra daugybė (Lietuvos profesijų klasifikatoriuje pateikiama 5510 profesijų aprašymų). Studijų programų pasiūla taip pat yra didžiulė. Bet kuris pasirinkimas turi ne vieną alternatyvą. Tačiau, pažinus galimų pasirinkimų įvairovę, reikia atsirinkti, kas būtų Jums priimtina.

Pagal svarbumą įvertinti kriterijai ir visos galimos alternatyvos surašomos į lentelę (žr. pavyzdį). Kiekvienos alternatyvos vertinimą reikia padauginti iš kriterijaus svarbos balo (ir parašyti atitinkamame langelyje, apatiniame dešiniajame kampe).

Kriterijus Svarba (nuo 1 iki 10) Alternatyvos atitiktis kriterijui (balais nuo 1 iki 10)
Teisininkas Finansų analitikas Architektas Banko ekspertas Statistikas
Suma:

Kiekvienos alternatyvos surinktus balus (skaičių, gautų padauginus alternatyvos balą iš kriterijaus svarbos, suma) įrašius į lentelės paskutinę eilutę, galima matyti, kuri alternatyva pagal išryškintus kriterijus yra priimtiniausia, kurios gali likti kaip atsarginiai variantai, o kuri yra mažiausiai tinkama. Nagrinėtame pavyzdyje daugiausiai balų surinko finansų analitiko profesija, jai nežymiai nusileido banko eksperto profesija, o mažiausiai tinkama pagal išryškintus kriterijus yra teisininko profesija.

Be abejo, racionaliais apskaičiavimais grįstą sprendimą reikėtų patikrinti savo vidiniu pajautimu ir apmąstymais. Ar palengvėjo apsisprendus? Ar malonu įsivaizduoti, kaip įgyvendinsite priimtą sprendimą? Ar su džiaugsmu imatės veiksmų, kad sprendimas būtų įgyvendintas? Ar galite įsivaizduoti, kaip jausitės po penkerių ar dešimties metų, eidami šiuo karjeros keliu?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.