42 užduotis
"Už" ir "prieš" sąrašas

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją priimti karjeros sprendimą.

Visų pirma suformuluokite realų klausimą, į kurį norite rasti atsakymą. Pavyzdžiui: ar verta vasarą dirbti ledų pardavėja? Ar pereiti mokytis į kitą mokyklą, kurioje sustiprintas muzikinis lavinimas (su kuriuo siejate savo ateitį)? Ar, baigus profesinę mokyklą, eiti dirbti pagal įgytą specialybę, ar siekti aukštojo išsilavinimo? Ar važiuoti pusei metų į kitą šalį pagal moksleivių / studentų mainų programą? Ar imti paskolą studijoms? Ar mokytis kinų kalbos?

Suformulavę klausimą, surašykite kuo daugiau argumentų "už" ir "prieš", susijusių su numanomomis sprendimo pasekmėmis (žr. lentelę). Argumentus "už" ir "prieš" reikia labai gerai apgalvoti. Būtų puiku, jei paklaustumėte kitų Jums svarbių žmonių nuomonės ir įrašytumėte tuos jų argumentus, kuriems pritariate.

Tuomet pabandykite įvertinti kiekvieno argumento svarbumą, remdamiesi dešimties balų sistema (1 – beveik nesvarbu, 2 – šiek tiek svarbu, 3 – svarbu, 4 – labai svarbu, 5 – ypač svarbu). Pavyzdys pateikiamas lentelėje.

Balai PRIEŠ Balai
Iš viso:
Iš viso:

Alternatyvų vertinimo pagal kriterijus technika
Kita racionaliais samprotavimais grįsta sprendimo technika yra vertinti alternatyvas pagal kriterijus. Aiškiai įvardijus, ką reikia nuspręsti (pavyzdžiui: kokią profesiją pasirinkti, kokią darbo vietą rinktis, kur studijuoti?), būtina tiksliai išsiaiškinti, kokie yra svarbiausi sprendimo kriterijai. Kitaip sakant, sudaryti sąrašą reikalavimų, kuriuos pasirinkimas turi atitikti. Tai gali būti Jūsų vertybės, interesai, gebėjimai, kurie turi būti atskleisti (realizuoti) priėmus sprendimą. Prie kriterijų reikia priskirti ir išorines galimybes, perspektyvas, atsiveriančias pasirinkus vieną iš alternatyvų. Kriterijai – tarsi rėtis, pro kurį išbyra tik tinkamos, visapusiškai Jūsų poreikius tenkinančios, alternatyvos (žr. pav.):

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.