39 užduotis
Šiandiena, praeitis, ateitis

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo refleksijos ir sprendimų priėmimo gebėjimus.

Peržvelkite savo dieną (prisiminkite, ką veikėte, ką galvojote) nuo nubudimo momento iki šios akimirkos ir užrašykite visus šiandien priimtus sprendimus.

Kuriuos sprendimus priėmėte net nesusimąstę, automatiškai?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kurie šiandien Jūsų priimti sprendimai gali turėti įtakos tolesniam Jūsų gyvenimo keliui?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Peržvelkite savo gyvenimą nuo gimimo iki dabarties ir užrašykite penkis, Jūsų nuomone, svarbiausius sprendimus.

Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Kuriais iš jų esate patenkinti? Kodėl?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kurie iš priimtų sprendimų dabar atrodo netikę? Kaip kitaip dabar pasirinktumėte?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Pažvelkite į savo ateitį ir pagalvokite, kokius svarbius sprendimus Jums dar teks priimti. Sudarykite penkių svarbiausių Jūsų laukiančių sprendimų sąrašą.

Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Kaip Jūsų išvardyti svarbiausi gyvenimo sprendimai susiję tarpusavyje?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar tarp svarbių sprendimų yra svarbesnių ir visų svarbiausių?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Visas mūsų gyvenimas – grandinė įvairios svarbos sprendimų. Tarp jų yra ir itin svarbių, tokių, kurie turi ilgalaikių pasekmių ir stipriai paveikia visas gyvenimo sritis, – tai karjeros sprendimai. (Pavyzdžiui, tai, kokią mokymosi įstaigą, specialybę ir darbo vietą pasirinksite, gali lemti miestą ar net šalį, kurioje gyvensite, draugų ratą ir galbūt šeimyninio gyvenimo perspektyvas.)

Būtina suprasti, kad karjeros sprendimus tenka priimti nuolat, kad, apsisprendus dėl vieno karjeros žingsnio (pavyzdžiui, tolesnių studijų srities), sprendimo teisingumą reikia vis iš naujo tikrinti, o priėjus kitą karjeros kelio etapą – priimti naują sprendimą. Karjeros sprendimų procesą iliustruoja penkių etapų modelis (D. Kroziris, 2001) (žr. pav.). Panagrinėkime jį detaliau.

Pirmasis etapas. Sprendimo priėmimo taškas
Sprendimo priėmimo taškas pasiekiamas, kai žmogus jaučiasi pasirengęs arba jau privalo priimti karjeros sprendimą. Pavyzdžiui, jau dešimtoje klasėje mokinys turi apsispręsti, kokius dalykus rinktis, kokius egzaminus laikyti ir t. t. Mokyklos absolventai privalo nuspręsti, ką veikti toliau. Gal stoti į aukštąją mokyklą? Gal ieškoti darbo? Gal kaip savanorių organizacijos nariui vykti į Afriką ar kitus kraštus, kuriuose reikia savanorių pagalbos? Besidarbuodami pasirinktoje srityje, žmonės taip pat kažkada pasiekia tokią būseną, kai esama karjeros situacija nebetenkina. Tuomet jie tampa pasirengę karjeros sprendimui.

Žengdami pirmąjį karjeros sprendimo priėmimo žingsnį, galite jausti smalsumą, susidomėjimą, jaudulį, koks apima keliautoją, žengiantį į neatrastą žemę. Deja, žengiant šį žingsnį natūralu patirti ir kitokių jausmų: nerimą, bejėgiškumą, baimę suklysti.

Antrasis etapas. Tyrimas
Pirmoji dalis – Savęs pažinimas
Savęs pažinimas – sudėtingas procesas, besitęsiantis visą gyvenimą. Tačiau pažinti save, priimant konkretų karjeros sprendimą, reiškia atpažinti ir įvardyti savo asmenybės savybes, interesus, profesinius polinkius, vertybes. Labai svarbu, kad karjeros sprendimas neprieštarautų gyvenimo stiliui, todėl reikia įsivardyti, apie kokį gyvenimą (apimant visas jo sritis: šeimą, laisvalaikį, sveikatą ir kt.) svajojate. (Savęs pažinimo temas išsamiai nagrinėjome pirmajame knygos skyriuje.)

Antroji dalis – Karjeros galimybių tyrimas
Jei sprendžiate, kur toliau mokytis, turėtumėte surinkti ir susisteminti informaciją apie galimybes mokytis Jus dominančios srities. Jei sprendžiate, kur dirbti, tuomet teks surinkti ir susisteminti informaciją apie Jūsų kompetenciją atitinkančias darbo vietas. Jei sprendžiate, kur pasukti savo karjeros kelią, nes dabartinė situacija jūsų netenkina, reikia surinkti informaciją apie visas Jus dominančias alternatyvas (kitos srities studijas, darbo vietas ir t. t.). (Karjeros galimybių tyrimo temas išsamiai nagrinėjome antrajame knygos skyriuje.)

Trečiasis etapas. Alternatyvų įvertinimas ir sprendimo priėmimas
Turint reikalingos informacijos apie save ir karjeros galimybes, vertinamos visos galimos alternatyvos. Čia dera pasinaudoti Jums priimtiniausiu sprendimų priėmimo būdu (jie bus nagrinėjami šiame skyriuje), o jei įmanoma – pritaikyti visus. Kuomet įvertinamos alternatyvos, priimamas karjeros sprendimas. Puiku, jei yra keli priimtini pasirinkimai. Tuomet reikia iš jų išskirti geriausią, o kitus pasilikti kaip galimus atsarginius variantus. Pavyzdžiui, nusprendėte studijuoti mediciną, tačiau Jums visai tiktų ir veterinarijos arba psichologijos studijos. Turėkite mintyje šiuos atsarginius variantus, nes planuojant karjerą visuomet numatomas ir atsarginis variantas (planas B :) ).

Ketvirtasis etapas. Veikla
Imamasi konkrečių veiksmų karjeros sprendimui įgyvendinti. Deja, nebūna sprendimų, neturinčių rizikos ar nežinomybės elementų. Ketvirtasis etapas skirtas pasitikrinti, ar Jūsų sprendimas teisingas, patirti, ar jis atitinka Jūsų lūkesčius. Jei ne, galite grįžti prie atsarginio varianto (numatyto plane).
Šiame etape derėtų sudaryti veiksmų planą, numatant kuo konkretesnius tikslus ir laiko terminus, – tada galėsite įvertinti savo pažangą ir aiškiau matyti, kur žengiate. Jūs turite numatyti galimas kliūtis ir būdus joms įveikti. Taip pat šiame etape reikėtų sutelkti išteklius (finansinius, žmogiškuosius ir kt.) bei išorinį palaikymą – tai labai svarbu įgyvendinant savo karjeros planą.

Penktasis etapas. Sprendimo peržiūra
Atsiminkite, kad Jūsų sprendimas nėra „akmenyje iškaltas“ nuosprendis. Jį galima (o kartais ir būtina) keisti, jei paaiškėja, kad suklydote. Periodiškai reikia stabtelėti ir iš naujo įvertinti, ar Jūsų priimtas sprendimas vis dar yra geriausias. Rekomenduojama tai daryti prabėgus šešiems mėnesiams nuo to laiko, kaip pradėjote studijuoti pagal naująją studijų programą ar dirbti naujoje darbo vietoje, kadangi per tiek laiko žmogus gauna pakankamai naujos informacijos ir įgyja svarios patirties, leidžiančios naujai pažvelgti į priimto sprendimo perspektyvas.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.