38 užduotis
Karjeros pasirinkimo SSGG analizė

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.

Aiškiai įvardykite savo karjeros pasirinkimą. Pavyzdžiui: "Studijuoti aktorinį meistriškumą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ".


Jūsų pasirinkimas:
Neatsakyta į privalomą klausimą

Įvertinkite šį pasirinkimą, taikydami "Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių" (SSGG) analizės metodą. Kaip tai daroma? A4 formato lapą padalykite į 4 dalis. 96 Vienoje dalyje (ji vadinasi "Stiprybės") surašykite visas savo savybes ir pasiekimus, kurie padės siekti užsibrėžto tikslo. Kitoje dalyje (ji vadinasi "Silpnybės") sąžiningai surašykite tas savo savybes bei trūkumus, kurie trukdys siekti tikslo. Tai gali būti ir gana sunkiai pakeičiami charakterio būdai, ir gebėjimai, kurių neturite, bet lengvai galite įgyti.

"Stiprybės" ir "Silpnybės" yra atidus žvilgsnis į save, savo vidinius resursus. Tačiau aplinka ir susiklosčiusi situacija yra ne mažiau svarbus veiksnys siekiant karjeros tikslo. Dalyje "Galimybės" išdėstykite palankias aplinkybes, t. y. visas išorines sąlygas, kurios palengvins kelionę tikslo link. Kitoje dalyje (ji vadinasi "Grėsmės") įvardykite su karjeros tikslo siekimu susijusius sunkumus ir galimą riziką. Lentelėje pateikiamas SSGG analizės, kurią atliko aktorinį meistriškumą ketinanti studijuoti mokinė, pavyzdys. Jį galite panaudoti savo SSGG analizei:

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
GALIMYBĖS GRĖSMĖS
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

SSGG analizei skirkite pakankamai laiko, neskubėkite. Paklauskite, ką apie galimybes ir grėsmes, susijusias su Jūsų pasirinkimu, mano tėvai, draugai, mokytojai. Atsižvelkite ir į jų nuomonę.