37 užduotis
Mano tolimi ir artimi tikslai

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.

Suformuluokite tolimus (kuriems įgyvendinti skiriate daugiau nei dešimt metų) kiekvienos savo gyvenimo srities tikslus. Pavyzdžiui:

Gyvenimo sritis Tikslai

Artimi tikslai yra dar aiškesni ir konkretesni nei tolimi. Juos pasieksite per 3–5 metus. Tai žingsniai, vedantys tolimų tikslų link. Žiūrėdami į 44 užduoties lentelės stulpelį "Ką turiu padaryti?", suformuluokite savo karjeros tikslus artimiausiems 3 metams, aiškiai nurodydami terminą, iki kada juos turite pasiekti. Pavyzdžiui:

Gyvenimo sritis Tikslai

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.