36 užduotis
Mano gyvenimo tikslai

Atlikdami šią užduotį, Jūs daugiau sužinosite apie darbo pasaulį.

Įvardykite penkias (ar daugiau) Jums svarbias gyvenimo sritis. Pavyzdžiui, tai gali būti karjera, šeima, draugai, pinigai, sveikata, laisvalaikis, namai ir kt. Surašykite Jūsų pasirinktas sritis pirmajame lentelės stulpelyje. Antrajame stulpelyje trumpai įvardykite, kokia dabar yra situacija šiose srityse. Pavyzdžiui, kalbant apie karjerą, dabartinė realybė gali būti apibūdinta taip: "mokausi dešimtoje klasėje, mano pažymių vidurkis – 9,8"; "rašau straipsnius jaunimo žurnalui, lankau jaunųjų lyderių mokyklą". Tada sugrįžkite prie savo ateities vizijos ir pabandykite joje įžvelgti, kaip turėtų atrodyti Jums svarbios gyvenimo sritys ateityje (po 15 metų). Trumpai aprašykite jas paskutiniajame lentelės stulpelyje. Pavyzdžiui, ateities vizija gali būti apibūdinta taip: "esu gyvenimo būdo žurnalo vyresnioji redaktorė"; "kasdien dirbu nuo 8 iki 17 val. redakcijos biure, vadovauju dideliam žurnalistų būriui". Stulpelyje "Ką turiu daryti?" reikia surašyti žingsnius, vedančius ateities vizijos įgyvendinimo link. Pavyzdžiui, jau minėtam atvejui tiktų tokie žingsniai: "baigti mokyklą kuo geresniais pažymiais (vidurkis – ne žemesnis nei 9)"; "išlaikyti egzaminus"; "įstoti į Vilniaus universitetą, žurnalistikos studijų programą"; "mokantis universitete gauti darbą žurnale "Panelė"; "baigus universitetą dvejus metus stažuotis užsienyje žurnalų leidybos srityje" ir t. t.).

Gyvenimo sritis Dabartinė realybė Ką turiu daryti? Ateities vizija

Jei skyrėte laiko ir dėmesio kiekvienai gyvenimo sričiai apmąstyti ir žingsniams, kuriuos reikia žengti siekiant tobulos ateities vizijos, numatyti, prieš Jūsų akis – detali judėjimo sėkmės link instrukcija.

O dabar aiškiai įvardysime artimus ir tolimus tikslus. Kaip tai padaryti? Kaip jau minėta, tikslus reikia formuluoti taip, kad jie būtų:

  • Konkretūs. Svarbu kuo tiksliau pasakyti, koks turi būti rezultatas. Pavyzdžiui, formuluotė "pradėti sportuoti" yra bendro pobūdžio, o formuluotė "2 kartus per savaitę po 40 minučių plaukioti baseine" yra labai konkreti.
  • Pamatuojami. Kaip suprasite, kad jau pasiekėte tikslą? Reikia aiškiai įvardyti rezultatą, kuris rodys, jog tikslas pasiektas. Pavyzdžiui, tikslas "tapti turtingam" yra sunkiai pamatuojamas, tačiau formuluotė "per penkerius metus sąskaitoje sukaupti 100 000 litų" – jau pakankamai aiški ir pamatuojama. Tikslas turi būti suformuluotas taip, kad bet kuriuo momentu galėtumėte pasakyti, kiek pažengėte siekiamo tikslo link.
  • Realūs. Formuluojant tikslą būtina įvertinti savo galimybes ir visas aplinkybes. Pavyzdžiui, tikslas "per savaitę tapti milijonieriumi" yra nerealus (na, nebent turite kažkokį stebuklingą planą). Tačiau tikslas "baigus studijas įkurti įmonę, kurios pelnas per dešimt metų sieks milijoną litų per metus" galbūt ir visai įgyvendinamas. Kiekvieno žmogaus galimybės yra skirtingos, todėl tik nuo jo priklauso, ką jis laiko pasiekiama, o ką – ne.
  • Prasmingi. Tikslas turi būti svarbus ir įkvepiantis veikti. Jis turi būti susijęs su gyvenimo prasmės suvokimu. Tikslo pasiekimas turėtų būti judesys į priekį. Pavyzdžiui, tikslas "dirbti prekybos centro kasininku 10 valandų per dieną" yra mažai prasmingas, tačiau "užsidirbti pinigų studijoms, dirbant prekybos centre 10 valandų per dieną" skamba prasmingiau.
  • Pasiekiami per ribotą laiką. Būtina numatyti realų laiko limitą tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, tikslas "kada nors įgyti vadybos bakalauro laipsnį" yra neaiškus, skatinantis atidėlioti. Formuluotė "per artimiausius penkerius metus įgyti vadybos bakalauro laipsnį" nubrėžia aiškias laiko ribas ir skatina veikti.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.