35 užduotis
Mano karjeros kelio vizija

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo kompetenciją adekvačiai kelti karjeros ir gyvenimo tikslus ir sukursite savo karjeros kelio viziją.

Prisiminkite, kaip lengvai ir laisvai vaikystėje fantazuodavote, kuo būsite, ką veiksite, kaip gyvensite. Leiskite sau dabar taip pat lengvai ir laisvai nupiešti savo karjeros kelią. Įvardykite, kur svajojate mokytis, tobulintis, kuo ir kur trokštate dirbti, ko pasiekti skirtingais savo gyvenimo etapais. Galite savo svajones užrašyti (žr. po lentele), nupiešti "laiko linijoje" arba išdėstyti lentelėje:

Mano metai Mano darbo ir mokymosi veiklos, pasiekimai

Savo svajones galite užrašyti ir laisva forma (neprivaloma):

Neatsakyta į privalomą klausimą

Jeigu jas nupiešėte "laiko linijoje", prisekite nupieštą paveiksliuką (neprivaloma):Pasidalykite savo karjeros svajonėmis su suaugusiu žmogumi, kuriuo pasitikite. Ką jis mano apie tokį karjeros kelią?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar Jūsų karjeros vizija pakankamai aiški?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Ar ji įkvepia ir motyvuoja Jus veikti, judėti pirmyn?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje AIKOS (Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema) išskirtos svarbiausios profesijos (http://www.aikos.smm.lt) baigusiesiems profesinio mokymo ir aukštųjų studijų programas.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.