30 užduotis
Mano artimųjų profesijos

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus pažinti karjeros galimybes.

Surašykite visų savo pažįstamų (tėvų, tetų, dėdžių, senelių ir t. t.) profesijas. Naudodamiesi Lietuvos profesijų klasifikatoriumi, priskirkite kiekvieną šio sąrašo profesiją atitinkamai profesijų grupei.

Asmuo (mama, tėtis, dėdė...) Profesija Atitikmuo pagal
Lietuvos profesijų klasifikatorių

Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje AIKOS (Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema) išskirtos svarbiausios profesijos (http://www.aikos.smm.lt) baigusiesiems profesinio mokymo ir aukštųjų studijų programas.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.