29 užduotis
Naujos darbo formos

Atlikdami šią užduotį, Jūs daugiau sužinosite apie darbo pasaulį.

Užpildykite lentelę "Darbo formos".

Patys pasirinkite, kokias darbo formas nagrinėsite. Tada pateikite kuo daugiau argumentų "už" ir "prieš" kiekvieną darbo formą bei su tomis darbo formomis susijusių neutralių, tačiau įdomių faktų, pasvarstymų. Toks sąrašas padės Jums geriau pažinti ir įvertinti darbo formų įvairovę ir priimtinumą pagal Jūsų kriterijus.

Darbo formos
Darbo forma Argumentai "už" Argumentai "prieš" Įdomu

Kuri darbo forma surinko daugiausia argumentų "už"?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kurią darbo formą įvertinote nepalankiai (daugiausia argumentų "prieš")?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kokią darbo formą rinktumėtės, atsižvelgdami į savo asmenybės savybes ir karjeros interesus?

Neatsakyta į privalomą klausimą

Kuri iš Jūsų analizuotų darbo formų yra naujausia ir mažiausiai įprasta šių dienų darbo pasaulyje?

Neatsakyta į privalomą klausimą

PROFESIJA IR PROFESIJŲ ĮVAIROVĖ

Darbo rinkos pokyčiai formuoja tam tikrų profesijų poreikį, kinta jų populiarumas, todėl svarbu žinoti artimiausias darbo rinkos plėtros tendencijas, prognozes.

Ar įmanoma sudaryti visų profesijų sąrašą? "Prezidentas" – ar tai profesija? Tam, kad atsakytumėte į klausimus, susipažinkite su Lietuvos profesijų klasifikatoriumi (žr.: http://82.135.219.213/mod/klasifikatorius/?p=0_8). Jame išskiriama 10 pagrindinių profesijų grupių:

  1. Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės pareigūnai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai.
  2. Specialistai.
  3. Jaunesnieji specialistai ir technikai.
  4. Jaunesnieji tarnautojai.
  5. Paslaugų sektoriaus ir parduotuvių bei turgaviečių darbuotojai.
  6. Kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai.
  7. Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai.
  8. Įrenginių ir mašinų operatoriai bei surinkėjai.
  9. Nekvalifikuoti darbininkai.
  10. Ginkluotosios pajėgos.

Profesijų klasifikatorius įgalina analizuoti profesijas pagal didžiąsias grupes (10), mažesnes grupes, pogrupius, konkrečias profesijas.

Ar tikrai norite pašalinti šią eilutę? Joje suvesti duomenys taip pat bus pašalinti.