27 užduotis
Mokymosi galimybės

Atlikdami šią užduotį, Jūs patobulinsite savo gebėjimus pažinti karjeros galimybes.

Išanalizuokite pateiktus internetinius puslapius, siekdami daugiau sužinoti apie savo mokymosi galimybes ir švietimo įstaigas. Pirmiausia analizuokite, kur galite įgyti savo svajonių profesiją ar daugiau sužinoti apie Jus dominančias profesijas.

Studijos Lietuvoje

Studijos užsienyje

Pirmasis etapas.

Mano svajonių profesija...

Neatsakyta į privalomą klausimą

...arba mane dominanti profesija...

Neatsakyta į privalomą klausimą

Analizuodami informaciją, pateiktą http://www.aikos.smm.lt/, sumodeliuokite, kur, pagal kokias mokymo programas galite įgyti norimą profesiją. Atkreipkite dėmesį, kad panašias profesijas galite įgyti įvairaus tipo mokymo įstaigose. Pavyzdžiui, Jus domina elektros energetika. Elektros inžineriją galite studijuoti universitete, elektros įrenginių eksploatavimą – kolegijoje, o elektromonteriu galite tapti profesinėje mokykloje.

Mokymo / studijų programa Mokymo įstaigos pavadinimas
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Antrasis etapas.

Šiame etape daugiau sužinosite apie pasirinktas mokymo ar studijų programas. Taikykite mokymosi metodą "kryžminė diskusija". Šio metodo esmė – pokalbis su pačiu savimi, leidžiantis įžvelgti du reiškinio aspektus ir išvengti vienpusiškumo. Dirbdami šiuo metodu, Jūs turite susidaryti argumentų sąrašą (žr. lentelę).

Studijų programa Mane domina, nes... (mano argumentai) Aš abejoju, nes... (mano argumentai)
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą
Neatsakyta į privalomą klausimą

Trečiasis etapas.

Ši užduoties dalis skirta padėti Jums daugiau sužinoti apie tai, kur galite tobulinti savo pomėgius ar išmokti kažką naujo. Atsipalaiduokite, pasiklausykite muzikos ar pasimankštinkite. Nusistatykite laikrodį ir 3 min rašykite, pieškite tai, kas Jums patinka, kas Jums įdomu. Pažiūrėkite, ką nuveikėte. Pavyzdžiui, Jūs nupiešėte puošnų nertinį ar skanų pyragaitį. Galbūt norite lankyti mezgimo būrelį ar jaunųjų konditerių klubą? Suraskite, kur galite mokytis ir tobulėti. Galite ieškoti šiuo adresu: http://www.aikos.smm.lt/ (neformalaus švietimo įstaigos).

Mano pomėgių realizavimo galimybės

Neatsakyta į privalomą klausimą